بر هر مسلمانی واجب است مسائل دینی را که غالبا بدان ها نیاز دارد بیاموزد.

سؤالات متن كتاب دينى كلاس دوم راهنمايى

 

درس 1

1-     مجموعه منظّم را تعريف كنيد.

2-     از مشاهده يك مجموعه منظّم به چه پى مى‏بريم؟

3-     براى آشنايى بيش‏تر با قدرت و آگاهى آفريدگار جهان چه بايد كرد؟

4-     مجموعه بزرگ و منظّم جهان آفرينش گواه چيست؟

5-     چند نمونه از نظم و هماهنگى موجود ميان پدپده‏هاى خلقت را ذكر كنيد.

6-     بالاترين و زيباترين حالات انسان چه زمانى است؟

7-     اگر دعا و مناجات انسان با پروردگارش نبود زندگى چه ارزشى داشت؟

8-     آيه 29 سوره شورى باره نشانه‏هاى قدرت خداوند چه مى‏فرمايد؟

 

 درس 2

1-     توشه كسى كه بدون اعمال صالح به جهان آخرت مى‏رود چيست؟

2-     حضرت على (ع) در باره گذر عمر و پايان زندگى چه مى‏فرمايند؟

3-     آيا واقعيت عظيم جهان آخرت را مى‏توان وصف كرد؟ توضيح دهيد.

4-     براى درك بيش‏تر عظمت خوادث جهان آخرت و قيامت چه بايد كرد؟

5-     نظام آفرينش در قيامت چگونه است؟ توضيح دهيد.

6-     چگونه مى‏توان از هول و هراس هنگامه عظيم قيامت در امان بود؟

7-     آيه 48 سوره ابراهيم (ع) در باره تغيير نظام آفرينش در قيامت چه مى‏فرمايد؟

 

 درس 3

1-     نفس انسان چگونه گفتار و كردار ما را در خود ثبت و ضبط مى‏كند؟

2-     انسان نيكوكار را توصيف كنيد.

3-     انسان بدكردار را توصيف كنيد.

4-     كسانى كه بر ارتكاب گناه اصرار مى‏ورزند در دنيا و آخرت چه وضعى دارند؟

5-     انسان چه وقت از اعمال خوا آگاه مى‏شود؟ قرآن در اين باره چه مى‏فرمايد؟

6-     خداوند به انسانى كه در اين دنيا از ياد خدا و اعمال صالح غافل بوده است در قيامت چه خطابى مى‏كند؟

7-     اصحاب يمين پس از مشاهده نامه اعمال خود چه مى‏گويند؟

8-     اصحاب شمال پس از مشاهده نامه اعمال خود چه مى‏گويند؟

9-     به طور كلى اعتقادات و اعمال و اخلاق ما به چند شكل ثبت و ضبظ مى‏شود؟

 

 درس 4

1-     كسانى كه در اين جهان سعادت راطلب مى‏كنند مثال چه كسانى‏اند؟

2-     «اين دنيا مزرعه آخرات است» عنى چه؟

3-     مهم‏ترين كار پيامبران (ع) چيست؟

4-     كسانى كه از پيامبران (ع) پيروى كنند از چه منافعى برخوردار مى‏شوند؟

5-     انسان براى رسيدن به سعادت بيش از همه به چه چيزى نياز دارد؟

6-     آيه 24 سوره فاطر در باره بعثت پيامبران(ع) چه مى‏فرمايد؟

 

 درس 5

1-     بزرگ‏ترين ارزش انسان در چيست؟

2-     چرا پيامبران (ع) براى مردم به اقامه دليل و برهان مى‏پردازند و اسرار و شگفتى‏هاى جهار را بازگو مى‏كنند؟

3-     پيامبران (ع) چگونه انسان‏ها خفته را بيدار ئ هوشيار ى‏كنند؟

4-     پيامبران (ع) بزرگ‏ترين عامل بدبختى و سيه‏روزى مردم را در چه مى‏دانند؟

5-     ويژگى‏هاى انسان‏هاى مؤمن را برشماريد. (چهار مورد)

6-     چرا قيام و نهضت و جهاد جزو اصلى‏ترين دستورها و وظايف دينى است؟

7-     در مقابل متجاوز چگونه بايد قيام كرد؟

8-     هدف از قيام و انقلاب چه بايد باشد؟

9-     براى تداوم انقلاب اسلامى چه بايد كرد؟

 

 درس 6

1-     به چه مقدار از آيات قرآن «سوره» گفته مى‏شود؟ قرآن چند سوره دارد؟

2-     بزرگ‏ترين و كوچك‏ترين سوره‏ها قرآن كدام است؟ هر يك چند آيه دارد؟

3-     نخستين سوره‏اى كه بر پيامبر (ص) نازل شد كدام است؟ كدام‏يك از

4-     سوره‏هاى قرآن «بسم الله» ندارد؟

5-     آيات قرآن طى چند سال و بر چه اساسى بر پيامبر (ص) نازل گرديد؟

6-     پيامبر (ص) چند سال در مكّه و چند سال در مدينه به ارشاد مردم پرداختند؟

7-     فرشته‏اى كه قرآن را از طرف خداوند بر پيامبر (ص) آورد كه بود؟ امانت‏دارى او را توصيف كنيد.

8-     تأكيد پيامبر (ص) را بر كتابت قرآن توسط حضرت على (ع) بيان كنيد.

9-     حافظان قرآن چه كسانى بودند؟

10- تأكيد پيامبر (ص) را بر حفظ آيات قرآن برشماريد.

11- چرا در قرآن هيچ تحريفى راه نيافته است؟

12- امام خمينى (ره) در توصيه به انس با قرآن چه فرمودند؟

13- قرآن كريم در بخش مربوط به پيامبران (ع) در چه زمينه‏هايى سخن گفته است؟

14- آيه 9 سوره اسراء در توصيف هدايتگرى قرآن چه مى‏فرمايد؟

 

 درس 7

1-     سرانجام عمّار چه شد؟

2-     فلسفه بعثت پيامبر اكرم (ص) چه بود؟

3-     پيروزى و گسترش اسلام در اثر چه عاملى به دست آمد؟

4-     وظيفه ما در برابر اسلام چيست؟

5-     آخرين سخن سميّه چه بود؟

 

 درس 8

1-     در چه سالى محاصره اقتصادى مسلمانان شكسته شد؟

2-     پيامبر(ص) و ياران وفادارش چند سال در شعب ابى طالب در محاصره اقتصادى بودند؟ مسلمانان به آنان چه وعده‏اى داد؟

3-     حضرت ابوطالب چه نقشى در تبليغ پيامبر اسلام (ص) داشت؟

4-     حضرت خديجه چه نقشى در تبليغ پيامبر اسلام (ص) داشت؟

5-     سرانجام تلاش پيامبر (ص) در دعوت مردم طائف به اسلام داشت؟

6-     پيامبر (ص) كه از دعوت مردم طائف مأيوس شده و از آن‏ها آزار ديده بودند با چه بيانى با خدا سخن گفتند؟

7-     علت مسلمان شده عداس چه بود؟

 

 درس 9

1-     مشورت در اسلام چه اهميتى دارد؟ روش پيامبر (ص) چه بود؟

2-     خداوند روش و كردار پيامبر (ص) را چگونه توصيف مى‏كند و در باره مشورت به ايشان چه دستورى مى‏دهد؟

3-     مشورت از نظر قرآن نشانه چيست؟ خداوند در اين باره چه مى‏فرمايد؟

4-     حضرت على (ع) نتيجه مشورت و خودرأيى را چه مى‏دانند؟

5-     مشورت در چه صورتى براى ما سودمند است؟

6-     نتيجه مشورت با افراد نالايق چيست؟

  

 درس 10

1-     جايگاه جهاد را در فرهنگ اسلامى بيان كنيد.

2-     آمادگى رزمى مسلمانان چه تأثيرى بر دشمنان دارد؟

3-     مسلمانان چگونه بايد براى دفاع آمادگى هميشگى داشته باشند؟

4-     پيشوايان دينى ما چگونه مسلمانان را به آمادگى نظامى تشويق مى‏كردند؟

5-     وظيفه جوانان و نوجوانان مسلمان براى كسب آمادگى‏هاى نظامى چيست؟

 

 درس 11

1-     نظام توحيدى چه نظامى است؟

2-     مسلمانان امروز چگونه بيگانه از يكديگرند؟

3-     سران كشورهاى اسلامى در برابر ديگر كشورهاى اسلامى بايد چه بينشى داشته باشند؟

4-     وحدت مسلمانان با همديگر چه تأثيرى بر پيروزى آنان بر دشمن مشترك دارد؟

5-     امام خميى (ره) در پيام خود به حجّاج در توصيه مسلمانان به مقابله با امريكا چه فرمودند؟

6-     امام خمينى در فرمان براى تشكيل بسيج مستضفين، براى نجات مسلمانان از چنگال ستمگران چه فرمودند؟

7-     از نظر قرآن مؤمنان بايد نسبت به همديگر و نسبت به كافران چگونه باشند؟

8-     ورت تجاوز به يك كشور اسلامى وظيفه ديگر كشورها چيست؟

9-     خداوند در آيه 10 سوره حجرات مؤمنان را نسبت به هم چگونه دانسته است؟

 

 درس 12

1-     دين اسلام چگونه دينى است؛ فردى يا اجتماعى؟

2-     احكام و دستورات اسلام به طور كلى چند دسته است؟ با مثال بيان كنيد.

3-     قوانين اجتماعى اسلام به چه منظورى وضع شده است؟

4-     وجود حكومت در اسلام چه ضرورتى دارد؟ افراد چگونه مى‏توانند اجراى آن را بر عهده بگيرند؟

5-     در كشور اسلامى، اركان حكومت بايد بر چه چيزى مبتنى باشد و رهبر آن بايد چه كسى باشد؟

6-     مهم‏ترين ركن حكومت اسلامى چيست؟

7-     ضرورت وجود امامت را در اسلام بيان كنيد.

8-     در باره سلسله امامت پس از رسول خدا(ص) توضيح دهيد.

9-     در زمان غيبت امام دوازدهم (ع)، رهبر جامعه چه وظايفى بر عهده دارد؟

10- آيه 59 سوره نساء در باره اطاعت از اولى‏الامر چه مى‏فرمايد؟

 

 درس 13

1-     امام زمان (ع) كى و كجا به دنيا آمدند؟ نام و لقب ايشان چيست؟

2-     به دستور بيدادگران عباس، امام حسن عسكرى (ع) در كجا زندگى مى‏كردند و در چه سنّى به شهادت رسيدند؟

3-     امام صادق (ع) در باره غيبت امام زمان (ع) چه فرمودند؟

4-     نحوه ولادت و زندگى امام زمان (ع) چگونه بود؟ چرا؟

5-     غيبت صغراى امام زمان (ع) از چه زمانى شروع شد و تا چه زمانى ادامه يافت؟

6-     در زمان غيبت صغرا، امام زمان (ع) چگونه با مردم ارتباط داشتند؟

7-     نوّاب اربعه چه كسانى بودند؟ نام ببريد و توضيح دهيد.

8-     امام زمان (ع) در نامه خود به آخرين نايب خاص خود در باره غيبت كبراى خود چه فرمودند؟

9-     از پيامبر و ائمّه اطهار (ع) در باره امام زمان (ع) چه اخبارى به مردم رسيده است؟

10- وظيفه عمومى مردم در زمان غيبت امام زمان (ع) چيست؟

11- نايب عام امام زمان (ع) در زمان غيبت كبرا چه كسى است؟

12- وعده خداوند بر تحقق حكومت مستضعفان بر زمين را به نقل از آيه 5 سوره قصص ذكر كنيد.

 

 درس 14

1-     فرق بين نجس و متنجّس را بيان كنيد.

2-     ماهى مرده در چه صورتى پاك است؟

3-     منظور از داشتن خون جهنده در حيوانات چيست؟

4-     كدام‏يك از اجزاى حيوان مرده پاك است؟

5-     حيواناتى كه خون جهنده ندارند پاك هستند يا نجس؟ مثال بزنيد.

6-     الكل صنعتى در چه صورتى پاك است؟

7-     «كافر» به چه كسى گفته مى‏شود؟

8-     يك چيز پاك در چه صورتى نجس مى‏شود؟

9-     اگر يك نفر عادل به نجاست چيزى شهادت دهد چه بايد كرد؟

10- دواها، عز، روغن، صابون، واكس و ساير چيزهايى كه از خارج مى‏آورند در چه صورتى پاك هستند؟

11- شيره و روغن مايع در صورت نجس شدن چه حكمى دارد؟

12- خوردن و آشاميدن چيزهاى نجس چه حكمى دارد؟

13- در صورت نجس شدن قرآن و مسجد چه بايد كرد؟

 

 درس 15

1-     «مطهّرات» چيست و چند تاست؟

2-     ظرف نجس را چگونه مى‏توان با آب قليل آب كشيد؟ (هر دو راه را بيان كنيد.)

3-     فرش را كه گوشه‏اى از آن نجس شده است چگونه تطهير مى‏كنيم؟

4-     محل بول را با آب قليل چند بار آب مى‏كشيم تا پاك شود؟

5-     چيزى ررا كه با بول نجس شده است چند بار بايد بشوييم تا پاك شود؟ توضيح دهيد.

6-     محل خروج مدفوع را با چه چيزى غير از آب مى‏توان تطهير كرد؟ چگونه؟

7-     خداوند در آيه ء 48 سوره فرقان در باره آب چه مى‏فرمايد؟

 

 درس 16

1-     چرا وضو مى‏گيريم؟

2-     امام رضا (ع) حكمت وضو را چه چيزى ذكر كردند؟

3-     شروط صحت وضو را ذكر كنيد.

4-     اگر پاك بودن آبى را فراموش كرده باشيم و با آن وضو بگيريم وضويمان چه حكمى دارد؟

5-     اگر غصبى بودن آبى را فراموش كرده باشيم و با آن وضو بگيريم وضويمان چه حكمى دارد؟

6-     وضو گرفتن از نهرهاى بزرگ چه حكمى دارد؟

7-     اگر هنگام وضو جاهاى ديگر بدنمان غير از اعضاى وضو نجس باشد وضويمان چه حكمى دارد؟

8-     كسى كه توانايى وضو گرفتن ندارد وضوى او چه حكمى دارد؟

9-     در چه صورتى به جاى وضو تيمّم مى‏كنيم؟

10- آيه 6 سوره مائده را در باره وضو ذكر نماييد.

 

 درس 17

1-     بهترين و با فضيلت‏ترين نمازهاى جماعت كدام است؟

2-     بهترين اعمال در روز جمعه چيست؟

3-     نمازجمعه چند ركعت و چند قنوت دارد و چگونه خوانده مى‏شود؟

4-     منافقان چه كسانى هستند؟

5-     خداوند در آيه 9 سوره جمعه در باره نماز جمعه چه مى‏فرمايد؟

 

 درس 18

1-     پيامبر (ص) در آخرين روزهاى ماه شعبان، ماه رمضان را چگونه توصيف نمودند؟

2-     پيامبر (ص) در توصيه به قدردانى از ماه رمضان چه فرمودند؟

3-     براى روزه گرفتن چه مى‏كنيم؟

4-     روزه را توصيف كنيد.

5-     بر حسب روايات، روزه دار دو شادمانى دارد. آن‏ها كدامند؟

6-     كسى كه به علت عذرى شرعى در ماه رمضان روزه نگرفته است چه بايد بكند؟

7-     كسى كه از روى فراموشى يا غفلت، كارى كند كه روزه را باطل مى‏سازد روزه‏اش چه حكمى دارد؟

 

 درس 19

1-     فلسفه انجام حج چيست؟

2-     حج چگونه عبادتى است و بيانگر چيست؟

3-     امام خمينى (ره) در باره لزوم اعلان برائت از مشركان در حج چه فرمودند؟

4-     پيامبر اكرم (ص) در باره فضيلت انجام حج چه فرمودند؟

5-     خداوند در آيه 97 سوره آل‏عمران در باره وجوب حج بر هر فرد مستطيع چه فرمودند؟

 

 درس 20

1-     زكات چيست؟

2-     پيامبر اكرم (ص) در باره وضع زكات از سوى خداوند چه فرمودند؟

3-     به طور كلى، زكات صرف چه كارهايى مى‏شود؟ (دو مورد)

4-     زمان پرداخت زكات فطره كى و مقدار آن چه‏قدر است؟

5-     پرداخت زكات فطره بر چه كسى واجب است؟

6-     خداوند در آيه 41 سوره انفال در باره پرداخت خمس چه مى‏فرمايد؟

7-     پرداخت خمس بر چه كسانى واجب است؟

8-     وظيفه كسى كه ديگرى مخارج او را مى‏دهد در پرداخت خمس چيست؟

9-     در چه صورتى انسان مى‏تواند در مال خود تصرف كند؟

10- زمان پرداخت خمس چه وقتى است؟

 

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
آموزش مفاهیم درس دینی
(با نگاهی ویژه به دینی مقطع راهنمایی)

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM