بر هر مسلمانی واجب است مسائل دینی را که غالبا بدان ها نیاز دارد بیاموزد.

سؤالات متن کتاب دینی کلاس سوم راهنمایی

درس اول

1- قانون علیت را توضیح دهید.

2- کدام یک از برتری های انسان سبب شده است تا او قانون علیت را بپذیرد؟

3- معلول با پدیده چیست؟ علت کدام است؟

4- در آیه 41 سوره فاطر خداوند با اشاره به علت نگه داری آسمان ها و زمین چه می فرماید؟

 

درس دوم

1- تفاوت برهان نظم و برهان علیت را برشمارید.

2- آیه 56 سوره انبیاء در باره پدید آوردن آسمان ها و زمین توسط خداوند چه می فرماید؟

3- صاحبان فطرت های پاک چگونه ایمانی دارند؟

 

درس سوم

1- آیات سوره نبأ بیشتر به چه موضوعاتی اشاره دارند و بر چه چیزی تأکید می کنند؟

2- پیامبر اکرم (ص) در برابه قصاص و احیای آن در دنیا چه فرمودند؟

3- پیامبر اکرم (ص) در باره حسابرسی اعمال چه سفارش فرمودند؟

4- سرانجام متقین و کافران در قیامت چیست؟

5- بهترین توشه ها برای سفر به قیامت چیست؟

6- آیه 26 سوره «ص» در باره سرانجام گم راهان چه می فرماید؟

7- در دادگاه قیامت دادخواه، گواه و حسابرس چه کسانی اند و نتیجه حسابرسی چیست؟

 

درس چهارم

1- با توجه به سخن پیامبر بهشت و جهنم پوشیده از چیست؟

2- آیا همه بهشتیان در یک درجه هستند؟ چرا؟

3- با توجه به آیات قرآنی سرانجام مال اندوزان چیست؟

4- خداوند به متقین چگونه بهشتی را وعده داده است؟

5- چه کسانی به بهشت وارد می شوند و چه کسانی به جهنم برده می شوند؟

6- عذاب های جهنم نمود چه چیزی است؟

7- برترین نعمت بهشت چیست؟

 

درس پنجم

1- مأموریت پیامبران چگونه بود؟ بیان کنید.

2- دین خدا یعنی چه؟

3- تفاوت پیامبران با انسان های دیگر در چیست؟

4- عصمت پیامبران را در دریافت و ابلاغ وحی توضیح دهید.

5- وحی چیست؟

6- ویژگی های پیامبران را نام ببرید.

7- پیامبران چه کسانی اند و خداوند آن ها را برای چه آفریده است؟

8- پیامبران اولواالعزم چه کسانی اند؟ آن ها را نام ببرید.

9- پیامبرانی که دین و شریعت مخصوص خود نداشتند چه چیزی را تبلیغ می کردند؟

10- گوهر مشترک در بین ادیان الهی چیست؟

 

درس ششم

1- کافران پس از اطلاع از ملاقات پیامبر با مردم مدینه در کجا جمع شدند و چه تصمیمی گرفتند؟

2- رفتار مصعب در مقابل مرد خشمگین چگونه بود؟ آن مرد چه کرد؟

3- آداب پذیرش دین اسلام چیست؟

4- چه عواملی موجب شد اولین گروه خزرجیان یثرب در دیدار با پیامبر به ایشان ایمان بیاورند؟

5- در اولین دیدار پیامبر با مردم مدینه چند نفر به مکه آمدند و کجا و چه زمانی با ایشان دیدار کردند؟

 

درس هفتم

1- چرا مشرکان تصمیم به قتل پیامبر گرفتند؟

2- پس از سخت گیری کفار مسلمانان چه کردند و با چه حالی و چگونه به مدینه رسیندند؟

3- پیامبر قبل از هجرت مسلمانان با توجه با آیات قرآنی به آنان چه مژده ای داد؟

4- وقتی مشرکان از گفت و گوهای سری پیامبر با مسلمانان با خبر شدند چه کردند؟

 

درس هشتم

1- هجرت پیامبر به مدینه چه آثاری داشت؟

2- چرا هجرت پیامبر خطرناک بود؟

3- هجرت پیامبر چه درس هایی به مسلمانان آموخت؟

4- بهترین هجرت ها کدام است و بالاترین جهاد چیست؟

5- پاداش کسی که در راه خدا جهاد کند چیست؟

6- خداوند به کسانی که در راه او جهاد می کنند چه وعده ای داده است؟

7- تهلیل یعنی چه؟

 

درس نهم

1- امام خمینی (ره) در باره اهمیت اجتهاد چه می فرمایند؟

2- ولی فقیه کیست؟

3- امام حسین (ع) در باره فقیهان چه می فرمایند؟

4- با توجه به سخن پیامبر اکرم (ص) وظیفه علما چیست؟

5- نیروی اجتهاد در جامعه چه فایده ای دارد؟

6- استنباط یعنی چه؟

7- در باره هر یک از علوم ذیل توضیح دهید: اصول، رجال، درایه.

 

درس دهم

1- یکی از اصلی ترین و مهم ترین برنامه ها حکومت حضرت علی (ع) چه بود؟

2- صاع چیست؟

3- حضرت علی (ع) پس از تقسیم کامل بیت المال چه می کرد؟

4- از نظر امام علی (ع) ارزش ها و مقام های دنیوی چگونه است؟

5- دقت امیر المؤمنین (ع) در تقسیم بیت المال چگونه بود؟

6- در تعبیر حضرت علی (ع) کسانی که به ناحق از بیت المال برداشت کرده اند چه سرانجامی دارند؟

7- امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با مزایایی که پیش از آن حضرت برای عده ای قایل بودند چه کردند؟

8- در نظر حضرت علی (ع) بیت المال متعلق به چه کسانی است و چگونه باید به مصرف برسد؟

9- از نظر حضرت علی (ع) مسلمان چه کسی است و چه حقی دارد؟

10-  چه کسانی نزد خدا گرامی ترند و چه کسانی نزد او پاداش برتری دارند؟

11- در آیه 135 سوره نساء خداوند برای برپایی قسط به مؤمنان چه دستوری داده است؟

 

درس یازدهم

1- خداوند در باره جهاد دفاعی چه می فرماید؟

2- امام خمینی در باره جهاد دفاعی چه می فرماید؟

3- پیکار با خوارج و بغات چگونه جهادی است و مسلمانان باید در مقابل آنان چگونه بایستند؟

4- احدی الحسنیین (یکی از دو امر نیک) را توضیح دهید.

5- چه زمانی پیامبر یا امام یا ولی مسلمانان دستور جهاد صادر می کنند؟

6- حضرت علی (ع) با خوارج زمان خود چگونه جنگید و سرانجام چه شد؟

7- اسلام چگونه دینی است؟

8- نظر اسلام در باره جنگ چیست؟

9- شیوه اسلام در دعوت به ایمان و تقوا چگونه است و در صورت ضرورت چه دستوری می دهد؟

 

درس دوازدهم

1- کظم غیظ یعنی چه؟

2- خشم انسان باید چگونه باشد؟

3- چرا خداوند خشم را در وجود انسان قرار داد؟

4- چگونه می توان خشم خود را کنترل کرد؟

5- حالت های یک فرد خشمگین را بیان کنید.

6- هنگام بروز خشم پیش از هر کاری چه باید کرد و نتیجه آن چیست؟

7- مالک اشتر که بود؟

 

درس سیزدهم

1- خداوند در قرآن برای جلوگیری از فساد و خیانت خطاب به زنان پیامبر چه می فرماید؟

2- سفارش و تأکید اسلام در باره وظایف هر یک از افراد خانواده چیست؟

3- برای نگهبانی از بقای خانواده اسلام به زنان چه سفارشی می کند؟

4- وظیفه و حق انسان ها نسبت به یکدیگر چگونه است؟

5- در اسلام خانواده از چه جایگاهی برخوردار است؟

6- برای آنکه ارزش و قداست خانواده پایدار بماند خداوند چه تدبیری اندیشیده است؟

7- اساس زندگی خانوادگی باید بر چه چیزی مبتنی باشد؟

8- حضرت علی (ع) در امور مربوط به خانه چگونه به همسر خود کمک می کرد؟

9- وقتی پیامبر کارهای درون خانه را به حضرت زهرا (س) واگذار کرد ایشان چه فرمود؟

10- نکرار و مداومت بر تسبیحات حضرت زهرا (س) چه فوایدی دارد؟

 

درس چهاردهم

1- حدیث ثقلین را بیان کنید.

2- پیامبر در باره مقام علمی حضرت علی (ع) چه فرمودند؟

3- سرچشمه معارف و احکام الهی چیست؟

4- پس از هجرت به مدینه پیامبر چه مشکلاتی در راه ترویج اسلام داشتند؟

5- رسول خدا در ترویج اسلام چه آینده نگری هایی داشتند؟

6- حضرت علی (ع) کجا و چگونه پرورش یافتند؟

7- برای حفظ گنجینه معارف دین حضرت علی (ع) از سوی خدا چه مأموریتی یافتند؟

8- با توجه به سخن امام صادق (ع) ارتباط امامان معصوم (ع) با عالم غیب چگونه است؟

 

درس پانزدهم

1- با توجه به سخن امام خمینی (ره) دلیل آزار و شکنجه های ستمگران بر ائمه اطهار (ع) چه بود؟

2- چه ضرورتی داشت که پیامبر علوم و احکام و معارف دین را در اختیار ائمه اطهار (ع) قرار دهد؟

3- وظیفه امام چیست؟ وظیفه مسلمانان کدام است؟

4- چرا امامان شیعه برای برقراری حکومت تلاش می کردند؟

 

درس شانزدهم

1- جهان اسلام چگونه می تواند به عنوان یک امت واحد و نیرومند در سطح بین الملل ظاهر شود؟

2- بزرگ ترین اختلاف شیعه و سنی چیست؟

3- نقاط وحدت شیعه و سنی چیست؟

4- نظر اهل سنت در باره جانشینی پیامبر چیست؟

5- عمرو عثمان چگونه به خلافت رسیدند؟

6- دیدگاه در باره امامت چیست؟

7- شیعیان دوازده امامی یا امامیه به چخ کسانی گفته می شود؟

 

درس هفدهم

1- خداوند در باره نزول آب پاک از آسمان چه می فرماید؟

2- اگر باران بر عین نجس ببارد و از آنجا به جای دیگر ترشح کند در چه صورتی پاک است؟

3- اگر نجاستی در چاه بریزد و بو و رنگ و مزه آن را تغییر دهد در چه صورتی پاک می شود؟

4- در چه صورتی با برطرف شدن عین نجاست چیزی پاک می شود؟

5- با توجه به آیه 222 سوره بقره خداوند چه کسانی را دوست دارد؟

 

درس هجدهم

1- مقدمات غسل را بیان کنید.

 

درس نوزدهم

1- تیمم بر چه چیزهایی صحیح است؟

 

2. اگر پیشانی یا دست های تیمم کننده زخم باشد و چیزی بر آن بسته باشد که نتواند باز کند چگونه باید تیمم کند؟

3. کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند اگر بداند تا نزدیکی های آخر وقت عذرش برطرف می شود چه بادید بکند؟

4. کسی که شک دارد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت نماز برایش می ماند یا نه وظیفه اش چیست؟

5. اگر نمازگزار وقت دارد که نمازش را بدون کارهای مستحبی ولی با وضو بخواند وظیفه اش چیست؟

6. اگر خاک و سنگ پاک در دسترس نباشد به ترتیب بر چه چیزهایی می توان تیمم کرد؟

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
آموزش مفاهیم درس دینی
(با نگاهی ویژه به دینی مقطع راهنمایی)

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM